Vägkyrkan i Farstorp poppis arrangemang

Musikanter och sångsolist vid Vägkyrkan i Farstorp.
Musikanter och sångsolist vid Vägkyrkan i Farstorp.

FARSTORP: Kyrkan i Farstorp är under elva dagar uppklassad som Vägkyrka. I år är det 26:e året som detta kyrkliga arrangemang för allmänheten ordnas. Under de eftermiddagar som Vägkyrkan har öppet brukar det komma flera hundra besökare. Församlingsbor och de som har kyrkan som sin hemkyrka samt andra intresserade.

Vid onsdagens Vägkyrka strömmade besökarna till kyrkan. Förrådet med extra psalmböcker tullades på sitt lager för att tillgodose de 80 besökarna i helgedomen. De fem medverkande Boel Bengtsson, Malin Bengtsson, Marie Bengtsson samt Gunnar Olofsson och Gunnar Larsson inledde med procession fram till koret.

Flera kända melodier spelades på dragspel, fiol, saxofon, bas och banjomandolin. Marie Bengtsson var sångsolist och Malin Bengtsson var solist med saxofon.

Välbesökt

Andakten hölls av Ros Marie Nilsson och inramades av psalmerna: Det finns en källa, samt Du vet väl om… Organist på piano var Malin Bengtsson.

Besökarna i vägkyrkan trivdes vid kaffeborden.
Besökarna i vägkyrkan trivdes vid kaffeborden.

Efter flera nummer blev den visan om den gamla spinnrocken samt Månstrålar klara. Aktörerna tågade ut i procession och utanför kyrkporten fortsatte de sin underhållning medan besökarna tågade mot församlingshemmet.

Fikabordet i församlingshemmet väntade liksom de dukade borden. Besöksantalet var så stort att även lilla salen togs i anspråk. I Farstorp är ideella verksamheten påfallande med frivilliga insatser för Vägkyrkans fortbestånd.

Text och bild: Ebbe Persson