Tredje gången gillt – nu invigs ”Spår” vid spåren

Så här skulle Harry Loontjens konstverk, "Spår" kunna se ut på plats. Skissen/montaget är ett exempel på hur placeringen skulle kunna göras.
Harry Loontjens konstverk, ”Spår” invigs snart vid stationstorget. Skissen/montaget är ett exempel på hur det kan komma att se ut.

HÄSTVEDA: Tredje gången gillt gick det vägen för Hästvedas Intresseförenings önskan att utsmycka området kring den nya stationen i byn. Nästa fredag, 5 juni, invigs skupturen ”Spår” vid det nya torget på den östra sidan.

Som Utgivet tidigare rapporterat om, har intresseföreningen länge velat få till stånd ett konstverk vid stationen och har tidigare ansökt om medel hos kulturnämnden. Där blev det nej med hänvisning till att det saknades pengar i budgeten. Då ställde man en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, där det också blev nej. Men efter valet i september förra året, då ett delvis nytt politiskt styre kom på plats, bestämde sig föreningen för att göra ytterligare en framstöt – och se den här gången gick det.

– Vi är envisa, det har tagit sin rundliga tid, men nu kommer det äntligen på plats, säger ordföranden, Alf Månsson.

Holländsk konstnär

– Egentligen tycker vi att man skulle ha gjort som tidigare varit brukligt, avsätta en viss del i budgeten för de nya tågstationerna till offentlig utsmyckning. Men eftersom det inte blev gjort, har vi försökt få till ett konstverk i efterhand.

Föreningen har haft kontakt med flera konstnärer och till slut fastnat för Harry Loontjens skulptur ”Spår”, som alltså kommer att avtäckas om en dryg vecka.

Harry fick sin konstnärliga utbildning i Amsterdam, men bor sedan mitten av 1970-talet i Sverige och hör i dag hemma i Blekinge. Han är representerad med offentlig konst i många olika kommuner och landsting i landet och nu får alltså även Hästveda ett verk av holländaren.

Allmänheten välkommen

Den summa som Hästvedas Intresseförening ansökt om hos kommunstyrelsen, drygt 86 000 kronor, täcker hela kostnaden för såväl konstverket i sig, som transport, sockel och montering på plats.

– Det är en mycket ringa kostnad för ett gediget konstverk, menar Alf. Och det är glädjande att man nu från kommunledningens sida satsar även på kulturen på landsbygden.

Invigningen sker med sedvanlig pompa och ståt, musik och tal klockan 14.00. Kommunalråden och konstnären själv är förstås särskilt inbjudna, men alla i Hästveda är välkomna och bjuds då även på gratis mingelfika.

Text: Jeanette Thelander
Skiss/montage: Hästvedas intresseförening