Trasiga ventiler gjorde hela Hästveda vattenlöst

vattenläckan
Daniel Axelsson och Kristian Svensson såg till att vattnet kom tillbaka i kranarna i byn.

HÄSTVEDA: Under tisdagen försvann vattnet ur ledningarna i hela Hästveda. Vattnet var borta ett par timmar, men i skrivande stund (lunchtid, tisdag) var vattnet tillbaka i kranen igen.Upprinnelsen var ett mycket begränsat, planerat avbrott, som i stället blev till ett oplanerat avbrott för hela byn.

– Vi skulle göra en omkoppling till en fastighet här, berättade Kjell Fridolf när Utgivet spårat det försvunna vattnet till en grop på Idrottsgatan. Meningen var egentligen att vi bara skulle stänga av vattnet på den här gatan.

– Men tyvärr gick några ventiler sönder, eftersom de är slitna och sköra av ålder, inflikade Andreas Fridolf. Så då var vi tvungna att stänga av vattnet längre bort.

Ett planerat avbrott på Idrottsgatan blev till ett oplanerat avbrott för hela byn.
Ett planerat avbrott på Idrottsgatan blev till ett oplanerat avbrott för hela byn.

Till Hästveda finns det bara en enda matning, som kommer från Sjörödshållet. Så det innebar att all vattentillförsel till byn stängdes av. Avbrottet varade dock inte så länge. I gropen på Idrottsgatan jobbade Daniel Axelsson och Kristian Svensson frenetiskt för att laga ledningen och ersätta de skadade delarna med nya.

– Ja, nu gör vi omkopplingen och sedan byter vi ut de skadade ventilerna också, så att allt fungerar när vi kör härifrån, avslutade Kjell.

Text och bild: Jeanette Thelander