Tragiska dödsfall på Torggatan i Hästveda

Fastigheten där de båda döda påträffades i en lägenhet har nyligen sålts på exekutiv auktion.
Fastigheten där de båda döda påträffades i en lägenhet har nyligen sålts på exekutiv auktion.

Under söndagen fick Polisen in larm från en man som funnit en död person i en lägenhet på Torggatan i Hästveda. När tekniker kom till platsen under söndagseftermiddagen kunde man konstatera ytterligare en död person i lägenheten. Sannolikt har de båda avlidit av kolmonoxidförgiftning.

– Det är ju hemskt, säger en närboende, först hörde jag bara att det var två döda som hade hittats i en lägenhet, då trodde man att det var något brottsligt. Men nu har jag fått höra att de nog blev förgiftade, ja det är ju hemskt det också.

Enligt uppgifter från Polisen saknades el och värme i den lägenhet där de båda hittades döda. Obduktion och vidare utredning måste göras för att säkert fastställa dödsorsaken, men man utgår från teorin att paret tagit in ett motordrivet värmeaggregat för att värma sig och därefter blivit förgiftade av kolmonoxiden från förbränningen.

”De måste verkligen ha frusit”

– Det är djupt tragiskt, man tänker sig inte för om man gör så, de måste verkligen ha frusit, säger en annan närboende.

Fastigheten är centralt belägen och 2004 övervägde kommunen att köpa den, men ärendet slutade med att kommunstyrelsen sade nej till förvärv. Sedan dess har fastigheten, mest känd i Hästveda som ”gamla Lasse Larssons”, haft flera olika ägare.

En stor, uppgrävd grop intill ena husgaveln har under flera år varit en visa på byn, då den ansetts som både farlig och estetiskt förfulande.

Vitesföreläggande

Så sent som i juni i år beslutade Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun om föreläggande av vite på 20 000 kronor varannan månad för fastighetsägaren om hon inte åtgärdade en rad brister som kommit i dagen då Stadsbyggnadskontoret upprättat besiktningsprotokoll i april.

Dessa åtgärder, bland annat att bygga färdigt en källartrappa och återställa marken runt omkring, skulle ha varit utförda senast i september.

2010 beviljades bygglov att inreda ytterligare lägenheter i fastigheten, vilket har gjorts, men bygglovet upphörde att gälla i januari eftersom kraven på bland annat en direkt ingång till källaren, inte uppfyllts.

Fastigheten har nyligen sålts på exekutiv auktion och innehöll då sex lägenheter på en sammanlagd yta av drygt 400 kvadratmeter, förutom förråds- och lokalytor.

Text och bild: Jeanette Thelander