Solgården kan få stationär reservel

Gudrun fick Hässleholms kommun att införskaffa portabla elverk. Nu kan Gorm göra att Solgården i Hästveda får ett stationärt reservelverk.
Gudrun fick Hässleholms kommun att införskaffa portabla elverk. Nu kan Gorm göra att Solgården i Hästveda får ett stationärt reservelverk.

HÄSTVEDA: Som Utgivet tidigare berättat om, ställde stormen Gorm till det rejält på äldreboendet Solgården i Hästveda där personal och boende fick klara sig utan el i två rejält tilltagna omgångar. Solgården har inget eget reservkraftverk, men efter de senaste händelserna överväger nu kommunens säkerhetschef, Anders Nählstedt, möjligheten att ordna permanent reservkraft till Solgården.

Det finns bara två stora transportabla elverk i Hässleholms kommun och de är placerade i centralorten. Tanken är att de ska kunna transporteras ut till platser där det behövs vid krissituationer. Men när krisen väl är ett faktum, kan det vara svårt att få reservkraftverken på plats, vilket bland annat visade sig i Hästveda i samband med stormen.

Den nuvarande strategin bygger på att kommunen blir förvarnad inför kriser, till exempel att man får in stormvarningar från SMHI. De allra flesta kriser kännetecknas emellertid av oförutsägbarhet, vilket till exempel var fallet när strömmen försvann dagen efter stormen, när faran bedömdes vara över.

Reservel finns i Hässleholm

– Man tror ju inte att det ska bli problem samtidigt överallt, säger Anders Nählstedt till nättidningen Frilagt Hässleholm.

Det var orkanen Gudrun som fick många kommuner att inse att de hade haft för dålig beredskap för denna typ av händelser. Därför införskaffade man de två portabla elverken i Hässleholm.

– De står i Hässleholm, mitt i kommunen, för att kunna nå ut så snabbt som möjligt. Vi kan inte köra ut dem i förebyggande syfte. Om vi hade kört till Hästveda kanske det hade blivit strömavbrott i Sösdala, uppger Anders till Frilagt.

Solgården kan få eget elverk

Det han funderar på nu är att det skulle behövas fler stationära elverk. Det finns redan stationära elverk på några äldreboenden i centrala Hässleholm: Ett på Högalid och ett gemensamt för Kaptensgården och Bokebergsgården. Dessutom har Stadshuset och räddningstjänsten egna elverk.

– Det finns anledning att ta upp frågan. De äldreboenden som ligger längst från Hässleholm, exempelvis Hästveda, borde kanske ha egna elverk, säger Anders.

Han kommer att lyfta ärendet, både i kommunen och med kommunala bolaget Hässlehem som äger fastigheterna till så gott som alla äldreboenden i kommunen, däribland Solgården.

Text och bild: Jeanette Thelander