Press- och yrkesetiken får egen sida på Utgivets sajt

Pressetik och yrkesregler gäller både journalistisk  text och journalistiska bilder.
Pressetik och yrkesregler gäller både journalistisk text och journalistiska bilder.

HÄSTVEDA: ”Det spelar ingen roll vad jag säger, tidningen skriver ändå som den vill”. Uttalandet ovan kommer ibland från personer man möter ute på det journalistiska fältet. Men när det gäller tidningen Utgivet är det inte sant. Utgivet är ansluten till det pressetiska systemet. Det innebär att du som läsare och/eller intervjuperson, har rätt att vända dig till PO, Allmänhetens Pressombudsman, om du tycker att det som skrivs i tidningen bryter mot de pressetiska reglerna.

Det innebär också att journalister och andra som skriver för tidningen måste förhålla sig till de pressetiska reglerna, som bland annat säger att nyhetsrapportering ska vara korrekt, att man ska vara generös med bemötanden och respektera den personliga integriteten.

Ansvarig utgivare och den som till största delen skriver texterna i tidningen Utgivet, Jeanette Thelander, är dessutom medlem i Svenska Journalistförbundet och har därmed förbundit sig att följa den journalistiska yrkesetiken, som bland annat innefattar riktlinjer mot så kallad textreklam och följa de yrkesreglerna. Som läsare ska du vara säker på att det som står i redaktionell text är sant och journalistiskt motiverat och att ingen utanför redaktionen har påverkat innehållet. Annonser ska tydligt märkas ut. Om du tycker att en journalist bryter mot yrkesetiken, så kan du anmäla honom eller henne till YEN, Yrkesetiska nämnden.

Etiskt system med anor

Det pressetiska systemet går närmare 100 år tillbaka i tiden och är till för att skydda enskilda mot oförsvarliga så kallade publicitetsskador. Syftet är att skydda både det fria ordet och den enskilde. Systemet är frivilligt och bygger på samarbete mellan Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Tillsammans har dessa aktörer bildat Pressens Samarbetsnämnd, som i sin tur är huvudman för Allmänhetens Pressombudsman, PO, och Pressens Opinionsnämnd, PON, som driver den pressetiska verksamheten. Du kan läsa mer om det pressetiska systemet här.

Tidningen Utgivet har valt att ansluta sig till det pressetiska systemet eftersom du som läsare ska kunna lita på att det du läser är sant och att faktauppgifter och andra källor har kontrollerats före publicering. Du ska också vara helt säker på att ingen utanför redaktionen har möjlighet att bestämma vad som ska skrivas i tidningen. Alla får givetvis komma med nyhetstips, men det är redaktionen som avgör vad som ska publiceras eller ej. Tidningen Utgivet ges ut av Ordsmedjans förlag, som är ett obundet förlag i förhållande till såväl politiska som religiösa och ekonomiska intressen.

För att tydliggöra allt som sagts ovan, har Utgivet från och med i dag en speciell sida för Press- och yrkesetik som du hittar längst upp till höger i menyn.

Text: Jeanette Thelander
Bild: Eva Andersson