Politiker lovade läkare och buss till Hästveda

Henrik Fritzon sträckte ut handen till Hästveda och lovade både läkare och bussar till orten.
Henrik Fritzon sträckte ut handen till Hästveda och lovade både läkare och bussar till orten.

HÄSTVEDA: Läkare och bussar är ämnen som engagerar. Ja, det var lapp på luckan när Hästvedas Intresseförening hade bjudit in regionstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon (S), till allmänt möte i Hästveda under onsdagskvällen. Klart är att det inte blir någon vårdcentral i Hästveda, men åtminstone några timmars läkartid i veckan ska komma, lovade Henrik.

– Vi godtar inte argumentet att det finns läkarbrist, sade intresseföreningens ordförande, Alf Månsson. Läkare finns, får man inte tag i någon här i Hästveda så får man läkarhjälp någon annanstans och då menar vi att det är en politisk ledningsfråga. Läkare finns, men inte här.

– Ta bort begreppet vårdfilial, uppmanade Kaj Alfredsson, det är väl ingen läkare som vill jobba på en filial!

 

Besvärligt för äldre

Stig Berglund, drygt 90 år gammal, vittnade om praktiska svårigheter, främst för äldre utan bil.

– Man måste åka till Solbrinken på Ljungdala i Hässleholm. Förr, när bussen gick, så stannade den precis utanför. Men nu måste man åka till stationen i Hässleholm och sedan ta en av de gröna stadsbussarna för att ta sig dit. Kan ni inte lova här och nu att åtminstone de bussar som går ska stanna utanför Solbrinken?

Några sådana löften gavs inte, men politikerna lovade att ta med sig synpunkterna. Med på mötet fanns nämligen också både ordförande och vice ordförande i nyinstiftade Sjukvårdsnämnd Kryh, Maria Nyman Stjärnskog (S) och Iréne Nilsson (S).

536 gör comeback i sommar

I praktiken lär Stigs önskan bli uppfylld, eftersom Henrik lovade att linje 536 ska börja gå igen i sommar. Förutsatt att den använder samma hållplatser som innan nedläggningen, kommer den att stanna utanför vårdcentralen på Ljungdala.

– Och det blir inte bara två turer om dagen, snarare sex-sju-åtta stycken, exakt hur många kan jag inte stå och säga här, sade Henrik.

Han fick också med sig en uppmaning om att Region Skåne bör ta sitt ansvar och ha beredskap för läkarmottagning på vårdfilialen i Hästveda. Som Utgivet tidigare berättat om, har man omförhandlat kontraktet till att bara gälla halva ytan och kommunen, som äger lokalen, letar efter en ny hyresgäst till den återstående delen. Om en ny hyresgäst flyttar in, blir det trångt om utrymme för läkarmottagning i Hästveda.

Politik före ekonomi

– Jag lovar att det ska komma läkare till Hästveda, jag kan inte lova när, men att här ska finnas läkare åtminstone någon eftermiddag eller så i veckan, det ska vi lösa.

En röst i publiken undrade vad som händer om det visar sig att vårdcentralen Solbrinken, som Hasselbacken i Hästveda är en filial till, börjar gå med förlust.

– Det är visserligen en grund i regelverket att varje vårdenhet ska bära sig ekonomiskt, men om vi politiker tycker att en vårdcentral är viktig ur andra aspekter och bör finnas kvar, så kan vi alltid gå in och styra. Man kan till exempel införa någon form av extra landsbygdsbidrag kanske, eller något liknande. Det vår vi se då i sådana fall, sade Henrik.

Polisen lugnade

Även tillförordnade polischefen Anders Svensson var på plats för att svara på frågor och dämpa den oro som många känt inför den inbrottsvåg som sköljt över området, inte minst i Osby. Men enligt Anders är Hästveda åtminstone hittills, relativt förskonat, med få inbrott. Dessutom har man gripit flera personer i närliggande kommuner.

– Visst, vi har inbrott som görs av genomresande, men vi har en del egna förmågor också och just nu är de inlåsta, sade han.

Anders Svensson redogjorde även för den nya polisorganisation som är på väg och lugnade även på den punkten.

– När allt har hamnat på plats, så kommer det här området inte att ha färre poliser än i dag, sade han.

Text och bild: Jeanette Thelander