Nya vindar på service-kontoret efter valet

Servicekontorförändring
Servicekontorets föreståndare, Kjerstin Jonsson, planerar att utnyttja kontorets lokaler fullt ut – men först ska här målas!

HÄSTVEDA: I morgon kan du rösta i såväl riksdags- som kommunal- och regionval när förtidsröstningen startar på olika håll runt om i landet. Som vanligt är servicekontoret i Hästveda en av platserna för förtidsröstningen, som förstås upptar mycket av föreståndaren Kjerstin Jonssons tid för närvarande. Men när valet är över kommer en tid av förändring för kontoret.

– Servicekontoret är till för Hästvedaborna och det är behoven som ska styra, säger Kjerstin. Och eftersom det finns en stor lokal som hör till men som inte används särskilt, så vill jag att kommunen använder den delen också.

Det hon syftar på är den lokal som tjänat som väntsal till Skånetrafikens resenärer med bussarna. Men numera är det inte många bussar som går och eftersom det faktiskt är Hässleholms kommun som hyr lokalen så är det också kommunen som kan avgöra hur lokalen ska användas.

Allt fler datorbaserade tjänster

– Till att börja med kommer lokalen att målas om och det ska monteras persienner för fönstren, berättar Kjerstin. Jag skulle också vilja ha ett par lånedatorer som besökarna kan få använda. Min förhoppning är även att andra aktörer, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, ska kunna ge vägledning och service här vid vissa tillfällen.

Kjerstin menar att väldigt många kommunala ärenden, liksom andra myndighetsärenden, mer eller mindre bygger på datorbaserade tjänster i dag. Den typen av tjänster blir också allt vanligare.

– Det går till exempel att söka bygglov via internet, men det är inte alla som känner sig bekväma med att använda datorn på det sättet, säger hon. Det gäller inte minst många äldre, som kommer hit som besökare.

En fråga som snart nog blir aktuell är också inlämning av deklarationer till Skatteverket, som man tidigare har kunnat göra via servicekontoret. Men den möjligheten finns inte längre. Däremot kan man lämna förenklad självdeklaration via nätet, men då krävs bland annat e-legitimation.

Valet i fokus

– Som sagt, det finns många som inte har en aning om hur de ska göra för att utföra sådana tjänster. Tänk så bra om till exempel någon från Skatteverket kunde komma hit en dag eller kväll och ge vägledning kring sådana frågor, säger Kjerstin. Men utvecklingen av den delen av verksamheten får anstå till efter valet, fram till 14 september är det det som står i fokus.

Väljer du att vänta med att rösta till valdagen 14 september, så måste du rösta i din vallokal, som står angiven på röstkortet. Men om du förtidsröstar kan du göra det i vilken förtidsröstningslokal som helst. Vill du veta vilken lokal som ligger i din närhet, så hittar du den enkelt på Valmyndighetens hemsida.

Om du förtidsröstar, men senare ångrar dig, så går det bra. Men då måste du gå till din ordinarie röstlokal på valdagen och rösta en gång till.

Text och bild: Jeanette Thelander