Norsk miljonaffär ger Hästveda ny brandbil

Brandstationen i Hästveda.

HÄSTVEDA: Den nya brandbilen i Hästveda kostar närmare en och en halv miljon och det blir det norska företaget Nordic Fire & Rescue Service AS som ska leverera bilen till deltidsbrandkåren i Hästveda. Som Utgivet tidigare rapporterat om, är tanken att den nya bilen, som körs på B-körkort i stället för C-kort, ska bredda rekryteringsunderlaget och få fler att kvala in som deltidsbrandmän.

När den förenklade upphandlingen gjordes, var det norska företaget det enda som lämnade in anbud. Den nya bilen kommer att kosta 1 449 629 kronor, men det finns ingen risk för att Räddningstjänsten får betala ett överpris, trots att bara ett enda anbud kom in, enligt upphandlingschefen i Hässleholms kommun, Rikard Muth.

– Jag hade nog räknat med att vi skulle få in åtminstone två anbud, men det blev inte fallet, säger Rikard. Men upphandlingsprocessen omfattas av absolut sekretess tills ett beslut i upphandlingen har tagits. Anbudsgivarna vet inget om övriga lämnar anbud eller hur deras anbud ser ut. Det innebär att de måste utgå från egna förutsättningar och räkna på ett pris som är konkurrenskraftigt. Priset ryms också inom den budget som Räddningstjänsten hade räknat med.

Tredje bilen till Sverige

Brandbilen till Hästveda brandstation är den tredje som det norska företaget, som i sin tur är agentur för en tysk koncern, levererar till Sverige. Bilen, en Mercedes, som är avsedd för två personer, kommer att byggas i Nederländerna och har en totalvikt under 3 500 kilo. Mindre brandbilar är en bransch med få aktörer och där det krävs att företagen arbetar internationellt, då marknaden är begränsad.

– Det är väldigt sällan det bara blir en anbudsgivare, säger Rikard. Det finns bara några få branscher där utbudet av leverantörer är begränsat, mindre brandbilar är en sådan bransch.

Det norska företaget är speciellt inriktat på kommuner och industrier och har funnits sedan 2012. Förutom bilen, ingår även utbildning för fordonet och dess komponenter i priset. För att hålla nere vikten används ett skumsläckningssystem och den nya brandbilen ska levereras innan den siste december i år.

Text och bild: Jeanette Thelander