Norra Skåne-skandalen fortsätter oroa

Berit Önell fick på Hässleholms vägnar ta emot mörkläggnings-utmärkelsen Årets Rullgardin vid invigningen av årets grävseminarium i Jönköping.  Foto: Åsa Larsson
Berit Önell fick på Hässleholms vägnar ta emot mörkläggnings-utmärkelsen Årets Rullgardin vid invigningen av årets grävseminarium i Jönköping.                                                            Foto: Åsa Larsson

KOMMENTAR: Detta är ingen vanlig artikel utan en personlig kommentar från ansvarig utgivare. Med anledning av den utmärkelse – Årets Rullgardin 2014 – som delades ut till Hässleholm i torsdags – och inte minst kommentaren från en av de båda huvudpristagarna i går, finns det all anledning att känna oro, inte minst i skenet av den senaste upplagestatistiken.

Föreningen Grävande Journalister beslutade att tilldela Hässleholm utmärkelsen Årets Rullgardin, ett pris som ska gå till ”Den eller de…som under året 2014 på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta, ljuga, slingra sig eller i någon mening utöva påtryckningar för att försvåra den journalistik som avslöjar eller skildrar väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte känt till”.

Det var alltså inte Hässleholms kommun som fick utmärkelsen, utan Hässleholm som vidare begrepp. I det lättförståeliga pressmeddelandet från föreningen står också att: ”Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar.”

Absurt och Kafka-artat

Det är nog ingen som har följt turerna kring Norra Skåne-skandalen, där tidningens främsta grävare, Berit Önell, blev av med jobbet efter sina kritiska granskningar, som har svårt att förstå vad som avses med ”ledande företrädare för den lokala pressen”. Varken Kristianstadsbladet eller tidningen Utgivet torde till exempel känna sig träffade.

Berit Önell med priset, som hon uppmanats hänga upp i Hässleholms kulturhus. Foto: Bosse Vikingsson
Berit Önell med priset, som hon uppmanats hänga upp i Hässleholms kulturhus.                                                                    Foto: Bosse Vikingsson

Därför blir det närmast absurt och Franz Kafka-artat när man läser en av de ledande företrädarna för den lokala pressen som uttalar sig med anledning av priset. Inte ens i en bisats nämns den egna inblandningen i skandalen. En totaldöv struts med skygglappar som envist kniper ihop ögonen hårt, hårt, har bättre verklighetskoll och sjukdomsinsikt.

Detta trots att samma tidning visar ett extremt upplageras i de senaste mätningarna från Svensk Tidningsstatistik. Den utplanande nedåtkurvan, som faktiskt, strax innan skandalen, var på väg att vändas i en uppåtgående trend, har böjt av kraftigt nedåt igen.

Vägen utför

På tio år har tidningen tappat drygt 5 000 prenumeranter och lejonparten, 1 100 stycken, förlorade man under 2014.Då ska man ha klart för sig att många prenumerationer löper på årsbasis. Den exakta vidden av det skandalrelaterade raset går alltså inte att se förrän också 2015 års statistik finns på plats. En inte alltför kvalificerad gissning är att upplagan då kommer att hamna under de 14 700 exemplar som i dag trycks varje utgivningsdag.

Det är svårt att förstå hur en styrelse, som har vinstdrivande verksamhet som syfte, envist håller fast vid den inslagna vägen utför. I stället för att ta till sig kritik och lyssna till sina läsare, förklarar man krig mot dem och allierar sig med makten – ber till och med om goda råd om vad som bör stå i tidningen.

Styrelsen tycks alltså inte bry sig ett dugg om Norra Skånes framtid. Så varför är då undertecknad oroad? Det finns två skäl.

Duktiga yrkesmänniskor

På det personliga planet känns det trist att tidningen verkar nöjd med sin enkelbiljett till tidningsdödsgraven eftersom tidningen var en naturlig del av barndomen, uppväxten och – fram till skandalen – återflytten till kommunen. Det finns dessutom släktband bakåt till tidningens grundare, Per Axel ”Werpatorparen” Persson.

Det som oroar mest är dock att kommunen verkligen lyckats bevisa att precis varenda kritiskt granskande journalist som går att uppbringa i trakten behövs för att inte invånarna ska bli totalt förda bakom ljuset. Och det är inte så att Norra Skåne saknar duktiga yrkesmänniskor. Jag har sagt det tidigare och säger det igen: Jag har stor respekt för många av mina kollegor som arbetar där.

Hade tidningsledningen agerat som vilken seriös publicist som helst, hade tidningen tack vare dessa journalister varit en viktig – om än kanske för makten destruktiv – kraft som faktiskt hade kunnat göra skillnad.

Demokratiska fundament hotade

Berit Önell visade att det var möjligt. När hon på Hässleholms vägnar fick ta emot den inramade utmärkelsen ”Årets Rullgardin 2014” på invigningen av årets grävseminarium, var det med uppmaningen att hon skulle försöka få den uppsatt i Kulturhuset i Hässleholm. Hur hon lyckas med det uppdraget är osäkert, men vem vet? ”Terrier-Berit” ger sig aldrig och i början av månaden meddelade till och med Högsta förvaltningsdomstolen att man kommer att pröva hennes begäran att få se den raderade mejlväxlingen mellan Hässleholms kommunledning och tidningen Norra Skåne som ledde till att hon tvingades sluta som journalist på tidningen.

De raderade mejlen går rent tekniskt att återskapa, men kommunen hävdar att raderade mejl inte är att betrakta som allmänna handlingar och därmed inte går att begära ut. Skulle den tolkningen stå sig är det synnerligen allvarligt för hela den svenska demokratin. Eller som Berit Önells juridiska ombud, Viktor Robertson, uttrycker det:

– Mejlkorrespondens från och till kommuner får inte raderas hur som helst, vilket nu ändå skett. Nu kommer Högsta förvaltningsdomstolen att pröva om det finns ett kryphål i lagen som ger myndigheter möjligheten att slippa lämna ut allmänna handlingar genom att helt enkelt radera dessa. Domstolens avgörande kommer att påverka både öppenhetsprincipen och tryckfrihetsförordningen, två demokratiska fundament.

bildbyline