Intresseföreningen vill ha konst på nya torget

Så här skulle Harry Loontjens konstverk, "Spår" kunna se ut på plats. Skissen/montaget är ett exempel på hur placeringen skulle kunna göras.
Så här skulle Harry Loontjens konstverk, ”Spår” kunna se ut på plats. Skissen/montaget är ett exempel på hur placeringen skulle kunna göras.

HÄSTVEDA: Efter två avslag gör nu Hästvedas intresseförening ett tredje försök att få till stånd ett konstverk vid det nya torget framför stationen. I en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott ber man om 86 240 kronor för att kunna uppföra en cirka två meter hög skulptur, ”Spår”, av konstnären Harry Loontjens.

– Vi har tidigare fått nej av kulturnämnden, eftersom nämnden inte hade några pengar, säger intresseföreningens ordförande, Alf Månsson. Samtidigt lovordade man initiativet och ansåg konstverket intressant. Då gick vi vidare till kommunstyrelsen och fick till svar att Hässleholms kommun inte gett uttryck för att stödja konst och utsmyckningar.

Men, som är allom bekant, nu har det varit ett val som gett kommunen ett nytt styre och därmed menar intresseföreningen att det finns anledning att på nytt ställa en förfrågan om bidrag till konstverket.

”Rimligt med förnyad prövning”

– Ja, det är ett nytt läge nu och då är det rimligt att ta frågan under förnyad prövning, menar Alf. Särskilt som det har gjorts uttalanden i samband med valet om att Hässleholms kommun ska stödja kulturen på ett positivt sätt.

Upprinnelsen till konstinitiativet var uppförandet av den nya tågstationen. Redan då diskuterade medlemmarna i intresseföreningen möjligheterna till utsmyckning.

– Förut fanns det alltid avsatt någon eller några promille av investeringsbudgeten till konstnärlig utsmyckning, oavsett vilken investering som gjordes, berättar Alf. Så är det inte längre, men inget hindrar ju att man ändå avsätter en summa för detta.

Sedan dess har alltså föreningen drivit frågan och även undersökt olika alternativ och konstnärer. Alf betonar att föreningens medlemmar är amatörer i dessa sammanhang, men att man ändå lyckats få kontakt med ett 20-tal konstnärer.

– En av dem var Harry Loontjens, som vi fann väldigt seriös, berättar Alf. Han bor i Blekinge, men tog sig tid att komma hit och titta på miljön och har sedan gjort ett förslag åt oss.

Etablerad konstnär

Harry är utbildad vid Gerrit Rietvald Akademie i Amsterdam, men bor sedan mitten av 1970-talet i Sverige. Han har haft utställningar från Simrishamn i söder till Kiruna i norr och är också representerad med offentlig konst i många olika kommuner och landsting runt om i Sverige.

Det belopp som Hästvedas intresseförening har ansökt om, drygt 86 000 kronor, täcker hela kostnaden för såväl konstverket i sig, som transport, sockel och montering på plats.

– Det är en mycket ringa kostnad för ett gediget konstverk, menar Alf. Och med tanke på att 65 procent av befolkningen i kommunen bor på landsbygden, så kunde det vara på sin plats att man från kommunens sida även satsade lite på kulturen på landsbygden. Den nya stationen är också ett nytt centrum för Hästveda, men här finns inte någon utsmyckning över huvud taget. Vi vill gärna ändra på det.

Text: Jeanette Thelander
Skiss/montage: Hästvedas intresseförening