Intresseföreningen manar till fiberanmälan

Det har dykt upp frågetecken kring framtidens fibernät i Hässleholms kommun.
Det har dykt upp frågetecken kring framtidens fibernät i Hässleholms kommun.

HÄSTVEDA: Det har tillkommit en hel del frågetecken kring Hässleholms kommuns fibersatsning, sedan en privat aktör gått ut och erbjudit invånarna alternativ fiberanslutning. Under torsdagskvällen höll Hässleholms kommun informationsmöte och Hästvedas intresseförening var på plats för att lyssna.

– Kritik och synpunkter har sannolikt påskyndat processen, menar intresseföreningens ordförade, Alf Månsson. Kommunens portal har nu öppnats för beställningar och när man nu går in och anmäler intresse, får man både bekräftelse och information. Det går att beställa fiber nu, men beställningen blir inte bindande förrän projekteringen är gjord och fastighetsägare och kommun är överens.

Kommunen har tidigare gjort klart att man inte kommer att bevilja den privata aktören grävtillstånd, något som man anser är juridiskt hållbart. Samtidigt medger man att det finns ”ett antal” privata entreprenörer som redan har beviljats grävtillstånd i kommunal mark. Vad som händer om den privata aktören Svenska Fibernät som ägs av IP Only som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget EQT anlitar dem, är ännu så länge oklart. Skulle en juridisk process ta vid, kan den dra ut på tiden.

Modifierade villkor med fredagsposten

– I ett tidigare utskick från Svenska Fibernät om eventuell beställning var man bunden av avtalet i två år. Det innebär att man inte får lov att ansluta sig till något annat nät, berättar Alf. När kommunen nu rullar ut sitt fibernät i Röinge är det till exempel några som hamnar utanför och inte kan ansluta sig eftersom de sitter fast i avtalen med Svenska Fibernät.

Med fredagens post i Hästveda kom ett nytt utskick från Svenska Fibernät där man har nu tycks ha modifierat sina villkor något.

– Nu säger man att efter beställning kommer information att skickas ut om att avtalet kan annulleras på grund av yttre omständigheter, men det hela är ganska luddigt. Därför är det viktigaste just nu är att så många som möjligt här anmäler sig till kommunens portal. Ju fler som anmäler sig, desto snabbare kommer vi att kunna få fiber i byn, menar Alf. Är det någon som har frågor om fiber för Hästveda med omnejd, så står vi i intresseföreningen till förfogande.

Text och bild: Jeanette Thelander