”Galet med budget från förra årtusendet”

Cecilia Tornerefelt (FP) en av Hästvedas mest tongivande politiker, hoppade av sitt uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden i protest mot att nämnden fick för lite pengar redan 2012.
Cecilia Tornerefelt (FP) en av Hästvedas mest tongivande politiker, hoppade av sitt uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden i protest mot att nämnden fick för lite pengar redan 2012.

HÄSTVEDA: En av Hästvedas mest tongivande politiker, Cecilia Tornerefelt (FP), är inte förvånad över uppgifterna som publicerades i Utgivet under måndagen, att omsorgen i Hässleholms kommun i praktiken har mindre pengar att röra sig med nu, jämfört med för 20 år sedan.

– Nej, det där är egentligen ingen överraskning, det var ju därför jag som vice ordförande och John Bruun (FP) som ordförande i omsorgsnämnden, valde att lämna nämnden i protest under våren 2012, säger Cecilia. Att omsorgen saknar pengar är knappast någon nyhet för oss som har suttit i nämnden.

Bristen på pengar beror knappast på ineffektivitet i verksamheten, tvärt om. De nyckeltal som tagits fram visar att kommunen ger en omsorg av god kvalitet till en relativt låg kostnad jämfört med andra kommuner. Att inget radikalt har gjorts från kommunledningens sida, trots att omsorgen i många år dragits med återkommande underskott i mångmiljonklassen, menar Cecilia beror på bristande vilja.

Omsorg utan glamour

– Jag tror inte att det finns onda politiker, viljan är säkert god. Men det är inte så glamouröst med omsorg och det är lätt att uppmärksamheten fångas av sådant som verkar roligare och mer spektakulärt. Om man påpekar det får man ofta till svar att det där handlar om investeringsbudget och att driftsbudgeten är något annat. Men pengarna ska tas någonstans ifrån och varje investering, särskilt om de görs med lånade pengar, genererar driftskostnader, påpekar Cecilia.

Hon välkomnar förslaget från före detta partikamraten i Moderaterna, Karl-Erik Nilsson, att radikalt revidera kommunens budget och prioritera bland verksamheterna.

– Man tar inte helhetsgreppet om det här, men man måste verkligen gå till botten med det hela. Det saknas ju helt genomlysning av vad som har skett i samhället det senaste kvartsseklet och hur de förändringarna påverkar kommunen. Man jobbar med en budget från förra årtusendet, det är ju inte klokt!

Stora framtidsfrågor

Cecilia höjer också ett varningens finger för att stirra sig blind på den nuvarande situationen, där omsorgsnämnden beräknas gå back med drygt 33 miljoner i år. För att hitta hållbara lösningar måste man gå ett steg längre menar hon:

– Ja, det viktigaste av allt, man borde sätta sig ner och analysera och ställa frågan vilka förändringar som vi står inför de kommande åren och sedan lägga budget efter det.

Att samhället står inför stora demografiska förändringar, med en högre andel äldre, kommer i sig att påverka alla svenska kommuners ekonomi. Men Cecilia menar att det finns saker som går att göra politiskt för att hindra kostnaderna från att skena iväg alltför hastigt.

– På det nationella planet får vi en allt striktare lagstiftning och detaljreglering och sådant kostar. Och jag är inte övertygad om att alla detaljregleringar gör att de äldre får ett bättre liv, ibland kan det vara rent kontraproduktivt. Jag tror att vi måste börja tänka i nya banor.

Text: Jeanette Thelander
Bild: Ernst Herslow