Kategoriarkiv: Kultur

Hej kulturministern!

Alica Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister

HÄSTVEDA: Vår nya kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, har fått brev från Utgivets ansvarige utgivare, eftersom ministern ska se över presstödet. 

Stödet infördes en gång i tiden för att man ansåg det viktigt med många olika perspektiv i samhällsdebatten och det offentliga samtalet. Samhället ville försäkra sig om att det fanns många olika kanaler och röster som förde debatten och utvecklingen framåt, runt om i hela landet.

Men presstödet behöver moderniseras, inte minst eftersom hela systemet bygger på papperstidningar. Det är bara den som trycker bokstäver på fysiskt papper som kan få stöd. Den som sprider ord och bokstäver via nätet, så som exempelvis Utgivet, räknas inte alls.

Grannar går mot teknikneutralt stöd

I våra grannländer har man under senare tid förändrat sina motsvarigheter till presstödet mot att bli mer teknikneutrala. Kan vi få se samma utveckling i Sverige?

Brevet beskriver vardagen för en nättidning som Utgivet, men den här superlokala tidningen är långt ifrån ensam. Inte minst i Skåne har det poppat upp en hel del lokala alternativ. I en del landsändar och i en del orter runt om i Sverige, finns det ingen nyhetsbevakning alls, med undantag för en lokal nättidning.

Hela brevet till kulturministern finns att läsa på tidningen Utgivets redaktionsblogg.

Text: Jeanette Thelander
Bild: Sören Andersson, Regeringskansliet