Bankkontoret i Hästveda läggs ner nästa år

Mörkret sänker sig över sparbanken i Hästveda.
Mörkret sänker sig över sparbanken i Hästveda.

HÄSTVEDA: Banken i Hästveda stänger snart för gott. Från och med 1 mars finns inte längre något bankkontor i Hästveda utan kunderna hänvisas till Broby, Osby eller Hässleholm om de vill fortsätta vara kunder i Sparbanken Skåne.

– Det finns flera olika anledningar till att vi lägger ner kontoret i Hästveda, säger bankchef Gunilla Bengtsson. Men framför allt är det så att kunderna inte längre efterfrågar bankkontor på det sättet. Man vill i stället ha tillgänglighet via telefon under fler av dygnets timmar och de flesta sköter sina bankärenden via datorn.

Hur det blir med bankomaten vet hon inte. Bankomaten ägs och drivs av ett självständigt bolag, Bankomat AB, där flera banker, däribland Sparbanken Skåne, är delägare.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att man ska behålla bankomaten, men vi kan inte ge några garantier. Det beror ju också på vad ägaren har för planer för lokalerna när vi flyttar därifrån, säger Gunilla.

Bankfacken flyttar till Osby

Byggnaden ägs inte av banken utan av en privat aktör i södra Skåne. Bankfacken i Hästveda ersätts av bankfack i Osby. För kunder som fram till nu haft bankfack i Hästveda, bjuder banken på hela årsavgiften i Osby under 2016.

För Hästveda har banken ett symbolvärde, vilket är viktigt, menar Alf Månsson i Hästvedas Intresseförening.

– Banken är samhällsservice och det vill vi ha mer av här i byn, inte mindre. Det är väldigt trist att banken väljer att lägga ner kontoret i Hästveda. Det är en besvikelse men jag är inte särskilt överraskad.

Fokuserar på bankomaten

– Vi kommer inte att försöka övertyga banken om att behålla kontoret, det är lönlöst. I stället fokuserar vi nu på att byn ska få behålla bankomaten, den är väldigt viktig.

Personalen på bankkontoret i Hästveda kommer att överföras till Osby. Där har man just flyttat tillbaka till sina gamla lokaler som blev förstörda i en brand i november förra året.

Kunder i banken kommer att få beskedet via tisdagens post. Möjligen kommer en del att överväga att lämna Sparbanken Skåne.

– Det är möjligt, säger Gunilla. Det måste varje person själv ta ställning till, om man vill fortsätta vara kund hos oss på annan ort eller om man vill byta bank helt.

Sparbanken Skåne riskerar en hel del genom sitt agerande, tror Alf.

Värst för de äldre

– Man försvagar sitt eget varumärke. Tidigare har Sparbanken haft lokal anknytning och engagemang på små orter. Nu fokuserar man på större orter och tappar närheten och den personliga kontakten. Då är man inte mer unik än vilken annan bank som helst.

Alf säger sig ha förståelse för att dagens bankservice är annorlunda jämfört med hur det såg ut för ett antal år sedan. Men han påpekar att det finns många äldre i dag som inte har dator och som kanske heller inte är bilburna. De hänvisas nu att ta tåget till Hässleholms centrum, eftersom alla över 70 år åker gratis med kollektivtrafiken inom Hässleholms kommuns gränser.

– Men man undrar ju vad Sparbanken Göinge gör som inte Sparbanken Skåne kan göra. Sparbanken Göinge har fortfarande kvar sina kontor på mindre orter och är en välmående bank, säger Alf och tillägger:

– Men nu gäller det att vi inte tappar sugen, Hästveda är ett samhälle som blir vad vi som bor här gör det till.

Text och bild: Jeanette Thelander