Ännu ett miljöpris till Hästvedaförening

Inför 800 gäster fick Sam Claëson och Tobias Nordlund ta emot Hästveda FRC:s miljöpris.
Inför 800 gäster fick Sam Claëson och Tobias Nordlund ta emot Hästveda FRC:s miljöpris.

HÄSTVEDA: Är Hästveda Sveriges miljövänligaste by? Frågan är motiverad sedan byn ännu en gång belönats med ett miljöpris. Den här gången är det Hästveda Folkrace Club som fått Svenska Bilsportförbundets miljöpris för en innovativ, mobil miljöstation.

– Ha ha, ja, vi ligger nog bra till här i Hästveda i alla fall, skrattar Sam Claëson, miljöansvarig i Hästveda Folkcrace Club som tillsammans med Tobias Nordlund byggt miljöstationen.

Inom loppet av tre år har Hästveda kammat hem tre miljöpriser: 2012 fick Hans Klementsson Hässleholms kommuns miljöpris för sitt engagemang för och sätt att sköta skogen, 2014 gick samma pris till Hans-Inge Reimers och Johan Ehrenberg för solcellsparken och strax före jul fick alltså folkraceklubben beskedet att de belönas med Svenska Bilsportförbundets miljöpris (dessutom har Lillasjöns naturvårdsförening tidigare fått kommunens miljöpris för ett antal år sedan).

– Jag blev lite paff när de ringde, säger Sam. Egentligen var det en slump att den kom till.

Släpvagn på köpet

Den mobila miljöstationen är både uppfunnen och byggd av Sam Claëson och Tobias Nordlund.
Den mobila miljöstationen är både uppfunnen och byggd av Sam Claëson och Tobias Nordlund.

Idén till bygget fick Sam och Tobias då de köpt en släpkärra med diverse bildelar som de skulle använda till sina respektive offroad-bilar. Släpkärran som delarna var lastade på ingick i priset och under hemresan från Vittsjö kläcktes idén att bygga en mobil miljöstation. Vagnen innehåller säckar för källsortering av vanligt avfall samt absorbtionsmedel, miljödukar, plastsäckar och verktyg för att ta upp oljespill och liknande.

En jury bestående av representanter utsedda av Svenska Bilsportförbundets styrelse och representanter för förbundets miljökommitté ansåg att den mobila miljöstationen var så genialisk att man utsåg Hästveda FRC till årets miljöpristagare. Priset på 10 000 kronor och en tavla med miljöstationen avbildad, delades ut i Stockholm under lördagen i samband med den stora Bilsportgalan med 800 gäster.

– Vagnen skall i första hand användas vid arrangemang på Sågbacken, klubbens offroad-område, berättar Sam. Det finns även plats i vagnen för annat material som behövs vid en offroad-träff. Men vi använder vagnen vid våra folkracetävlingar också. Vi har en fast miljöstation i ena änden av området och så kör vi ut den här till andra änden.

Hårt miljöarbete

Bilentusiasterna i folkraceklubben har stor vana vid att hantera miljöfrågor. Både kommunens miljökontor och Svenska Bilsportförbundet ställer höga miljökrav.

Den mobila miljöstationen har plats för lite av varje, till exempel första förband.
Den mobila miljöstationen har plats för lite av varje, till exempel första förband.

- 2014 sänktes till exempel den maximala bullernivån för bilarna från 100 till 95 decibel, vi har egna bullermätare som vi mäter varenda bil med, berättar Sam. Värdena bokförs och rapporteras sedan till kommunen och det mäts även buller hos de närmaste grannarna. Vi har jättebra kontakt med miljökontoret och är miljöcertifierade av förbundet, säger Sam.

Det innebär bland annat att han som miljöansvarig i klubben måste gå en obligatorisk miljöutbildning vart tredje år och att alla rengöringsmedel och annat som klubben använder ska vara miljögodkänt.

- Det är stenhårt, men det är enda vägen att gå om vi ska kunna fortsätta med vår sport. Från början tyckte många i klubben att det var krångligt med alla villkor man ska uppfylla och rutiner som ska följas, men nu är det självklart. Vi gör det här både för vår egen skull och för miljön och kommande generationer, avslutar Sam.

Text: Jeanette Thelander
Bild: Privat

Fotnot: Svenska Bilsportförbundets motivering till miljöpriset:”Med stort engagemang och enkelhet har klubbmedlemmar konstruerat och byggt en mobil miljöstation vilken uppfyller och säkerställer alla grundläggande krav och mer därtill för sin bilsportverksamhet.” Vid Södra Bilsportförbundets konferens i Åhus i januari, tilldelades Hästveda FRC hedersomnämnande för samma miljöstation och det var också Södra Bilsportförbundet som nominerade klubben till miljöpriset.