Nordostskånes Djurvän utsedd i Hästveda

 

Ulrika Bengtsdotter tillsammans med resten av familjen.
Ulrika Bengtsdotter tillsammans med resten av familjen.

Djurskyddet Nordostskåne, som har sin bas i Hästveda,  har nu utsett Nordostskånes Djurvän 2015. I år går utmärkelsen till Ulrika Bengtsdotter, grundare och oförtröttlig eldsjäl bakom Husdjurshjälpen.Skåne.

Husdjurshjälpen.Skåne har i dag närmare 11 000 medlemmar på Facebook och otaliga är de djur som genom gruppen har hittat hem igen. Under året som gått har såväl hundar som katter, kossor och till och med en sköldpadda varit föremål för uppmärksamhet och genom Husdjurshjälpen kommit tillrätta.

”Inget motsatsförhållande”

– Det finns människor som tror att det finns ett motsatsförhållande i att hjälpa djur gentemot att hjälpa människor, säger Djurskyddet Nordostskånes ordförande, Jeanette Thelander. Men Ulrika Bengtsdotters Husdjurshjälpen visar väldigt tydligt att medkänsla och hjälp riktad till djur också hjälper och gagnar människor i allra högsta grad. Även i sådana fall där till exempel en bortsprungen hund eller katt aldrig hittas eller till och med hittas död eller döende, uttrycker människor sin djupa tacksamhet för det stöd som Husdjurshjälpen har gett.

Utmärkelsen Nordostskånes Djurvän delades ut för första gången 2012, då den gick till Marie Gustavsson i Sandåkra. 2013 gick priset till Marita Ljunggren (Linus katteria) och 2014 till Annica Annell (Adseke hundskola).

Priset kommer att delas ut i samband med något av de evenemang som Djurskyddet Nordostskåne planerar för under våren 2016.

Motivering till utmärkelsen

”Att förlora en familjemedlem och aldrig få visshet i vad som egentligen hände är bland det svåraste en människa kan råka ut för. För den som går förlorad är situationen naturligtvis minst lika svår. Att vara ensam, rädd, hungrig och frusen, kanske dessutom skadad och ha ont innebär ett enormt lidande för den enskilda individen.

Tack vare Ulrika Bengtsdotter och hennes kolossala engagemang är det dock många individer som hittar hem igen. Djur av alla de slag räddas från lidande och död, samtidigt som människor får uppleva lyckan när en älskad vän kommer tillbaka.

Ulrika Bengtsdotter skänker hopp till både djur och människor och har också inspirerat många frivilliga som under årens lopp hjälpt till i sökandet efter de försvunna. Därför utses Ulrika Bengtsdotter till Nordostskånes Djurvän 2015!”

Tragiska dödsfall på Torggatan i Hästveda

Fastigheten där de båda döda påträffades i en lägenhet har nyligen sålts på exekutiv auktion.
Fastigheten där de båda döda påträffades i en lägenhet har nyligen sålts på exekutiv auktion.

Under söndagen fick Polisen in larm från en man som funnit en död person i en lägenhet på Torggatan i Hästveda. När tekniker kom till platsen under söndagseftermiddagen kunde man konstatera ytterligare en död person i lägenheten. Sannolikt har de båda avlidit av kolmonoxidförgiftning.

– Det är ju hemskt, säger en närboende, först hörde jag bara att det var två döda som hade hittats i en lägenhet, då trodde man att det var något brottsligt. Men nu har jag fått höra att de nog blev förgiftade, ja det är ju hemskt det också.

Enligt uppgifter från Polisen saknades el och värme i den lägenhet där de båda hittades döda. Obduktion och vidare utredning måste göras för att säkert fastställa dödsorsaken, men man utgår från teorin att paret tagit in ett motordrivet värmeaggregat för att värma sig och därefter blivit förgiftade av kolmonoxiden från förbränningen.

”De måste verkligen ha frusit”

– Det är djupt tragiskt, man tänker sig inte för om man gör så, de måste verkligen ha frusit, säger en annan närboende.

Fastigheten är centralt belägen och 2004 övervägde kommunen att köpa den, men ärendet slutade med att kommunstyrelsen sade nej till förvärv. Sedan dess har fastigheten, mest känd i Hästveda som ”gamla Lasse Larssons”, haft flera olika ägare.

En stor, uppgrävd grop intill ena husgaveln har under flera år varit en visa på byn, då den ansetts som både farlig och estetiskt förfulande.

Vitesföreläggande

Så sent som i juni i år beslutade Byggnadsnämnden i Hässleholms kommun om föreläggande av vite på 20 000 kronor varannan månad för fastighetsägaren om hon inte åtgärdade en rad brister som kommit i dagen då Stadsbyggnadskontoret upprättat besiktningsprotokoll i april.

Dessa åtgärder, bland annat att bygga färdigt en källartrappa och återställa marken runt omkring, skulle ha varit utförda senast i september.

2010 beviljades bygglov att inreda ytterligare lägenheter i fastigheten, vilket har gjorts, men bygglovet upphörde att gälla i januari eftersom kraven på bland annat en direkt ingång till källaren, inte uppfyllts.

Fastigheten har nyligen sålts på exekutiv auktion och innehöll då sex lägenheter på en sammanlagd yta av drygt 400 kvadratmeter, förutom förråds- och lokalytor.

Text och bild: Jeanette Thelander

Solgården kan få stationär reservel

Gudrun fick Hässleholms kommun att införskaffa portabla elverk. Nu kan Gorm göra att Solgården i Hästveda får ett stationärt reservelverk.
Gudrun fick Hässleholms kommun att införskaffa portabla elverk. Nu kan Gorm göra att Solgården i Hästveda får ett stationärt reservelverk.

HÄSTVEDA: Som Utgivet tidigare berättat om, ställde stormen Gorm till det rejält på äldreboendet Solgården i Hästveda där personal och boende fick klara sig utan el i två rejält tilltagna omgångar. Solgården har inget eget reservkraftverk, men efter de senaste händelserna överväger nu kommunens säkerhetschef, Anders Nählstedt, möjligheten att ordna permanent reservkraft till Solgården.

Det finns bara två stora transportabla elverk i Hässleholms kommun och de är placerade i centralorten. Tanken är att de ska kunna transporteras ut till platser där det behövs vid krissituationer. Men när krisen väl är ett faktum, kan det vara svårt att få reservkraftverken på plats, vilket bland annat visade sig i Hästveda i samband med stormen.

Den nuvarande strategin bygger på att kommunen blir förvarnad inför kriser, till exempel att man får in stormvarningar från SMHI. De allra flesta kriser kännetecknas emellertid av oförutsägbarhet, vilket till exempel var fallet när strömmen försvann dagen efter stormen, när faran bedömdes vara över.

Reservel finns i Hässleholm

– Man tror ju inte att det ska bli problem samtidigt överallt, säger Anders Nählstedt till nättidningen Frilagt Hässleholm.

Det var orkanen Gudrun som fick många kommuner att inse att de hade haft för dålig beredskap för denna typ av händelser. Därför införskaffade man de två portabla elverken i Hässleholm.

– De står i Hässleholm, mitt i kommunen, för att kunna nå ut så snabbt som möjligt. Vi kan inte köra ut dem i förebyggande syfte. Om vi hade kört till Hästveda kanske det hade blivit strömavbrott i Sösdala, uppger Anders till Frilagt.

Solgården kan få eget elverk

Det han funderar på nu är att det skulle behövas fler stationära elverk. Det finns redan stationära elverk på några äldreboenden i centrala Hässleholm: Ett på Högalid och ett gemensamt för Kaptensgården och Bokebergsgården. Dessutom har Stadshuset och räddningstjänsten egna elverk.

– Det finns anledning att ta upp frågan. De äldreboenden som ligger längst från Hässleholm, exempelvis Hästveda, borde kanske ha egna elverk, säger Anders.

Han kommer att lyfta ärendet, både i kommunen och med kommunala bolaget Hässlehem som äger fastigheterna till så gott som alla äldreboenden i kommunen, däribland Solgården.

Text och bild: Jeanette Thelander