”Galet med budget från förra årtusendet”

Cecilia Tornerefelt (FP) en av Hästvedas mest tongivande politiker, hoppade av sitt uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden i protest mot att nämnden fick för lite pengar redan 2012.
Cecilia Tornerefelt (FP) en av Hästvedas mest tongivande politiker, hoppade av sitt uppdrag som vice ordförande i omsorgsnämnden i protest mot att nämnden fick för lite pengar redan 2012.

HÄSTVEDA: En av Hästvedas mest tongivande politiker, Cecilia Tornerefelt (FP), är inte förvånad över uppgifterna som publicerades i Utgivet under måndagen, att omsorgen i Hässleholms kommun i praktiken har mindre pengar att röra sig med nu, jämfört med för 20 år sedan.

– Nej, det där är egentligen ingen överraskning, det var ju därför jag som vice ordförande och John Bruun (FP) som ordförande i omsorgsnämnden, valde att lämna nämnden i protest under våren 2012, säger Cecilia. Att omsorgen saknar pengar är knappast någon nyhet för oss som har suttit i nämnden.

Bristen på pengar beror knappast på ineffektivitet i verksamheten, tvärt om. De nyckeltal som tagits fram visar att kommunen ger en omsorg av god kvalitet till en relativt låg kostnad jämfört med andra kommuner. Att inget radikalt har gjorts från kommunledningens sida, trots att omsorgen i många år dragits med återkommande underskott i mångmiljonklassen, menar Cecilia beror på bristande vilja.

Omsorg utan glamour

– Jag tror inte att det finns onda politiker, viljan är säkert god. Men det är inte så glamouröst med omsorg och det är lätt att uppmärksamheten fångas av sådant som verkar roligare och mer spektakulärt. Om man påpekar det får man ofta till svar att det där handlar om investeringsbudget och att driftsbudgeten är något annat. Men pengarna ska tas någonstans ifrån och varje investering, särskilt om de görs med lånade pengar, genererar driftskostnader, påpekar Cecilia.

Hon välkomnar förslaget från före detta partikamraten i Moderaterna, Karl-Erik Nilsson, att radikalt revidera kommunens budget och prioritera bland verksamheterna.

– Man tar inte helhetsgreppet om det här, men man måste verkligen gå till botten med det hela. Det saknas ju helt genomlysning av vad som har skett i samhället det senaste kvartsseklet och hur de förändringarna påverkar kommunen. Man jobbar med en budget från förra årtusendet, det är ju inte klokt!

Stora framtidsfrågor

Cecilia höjer också ett varningens finger för att stirra sig blind på den nuvarande situationen, där omsorgsnämnden beräknas gå back med drygt 33 miljoner i år. För att hitta hållbara lösningar måste man gå ett steg längre menar hon:

– Ja, det viktigaste av allt, man borde sätta sig ner och analysera och ställa frågan vilka förändringar som vi står inför de kommande åren och sedan lägga budget efter det.

Att samhället står inför stora demografiska förändringar, med en högre andel äldre, kommer i sig att påverka alla svenska kommuners ekonomi. Men Cecilia menar att det finns saker som går att göra politiskt för att hindra kostnaderna från att skena iväg alltför hastigt.

– På det nationella planet får vi en allt striktare lagstiftning och detaljreglering och sådant kostar. Och jag är inte övertygad om att alla detaljregleringar gör att de äldre får ett bättre liv, ibland kan det vara rent kontraproduktivt. Jag tror att vi måste börja tänka i nya banor.

Text: Jeanette Thelander
Bild: Ernst Herslow

Omsorgen på sparlåga trots skattehöjningar

Kalle_Nilsson
Karl-Erik Nilsson har granskat Hässleholms kommuns bokslut och kommit fram till att omsorgen har mindre medel att röra sig med nu jämfört med för 20 år sedan.

 

HÄSTVEDA: Kommunskatten i Hässleholm har höjts, men både omsorgsnämnden och socialnämnden har relativt sett fått mindre medel att röra sig med under de senaste 20 åren. Det visar en granskning som Karl-Erik Nilsson i Hästveda har gjort. Förklaringen till de ständiga underskotten som dessa verksamheter dras med skulle helt enkelt kunna vara att verksamheterna får för lite pengar.

I relation till den totala omsättningen får socialnämnden och omsorgsnämden 15 miljoner mindre i dag, jämfört med för 20 år sedan. Samtidigt har de äldre blivit fler. Antalet personer 85 år och äldre har ökat från 1212 år 1994 till 1719 år 2014.

– Jag valde att jämföra 1994 och 2014, helt enkelt för att 20 år är en jämn och enkel siffra som visar på långtidseffekter, säger Karl-Erik, som tidigare representerat Moderaterna i kommunrevisionen under många år.

– Under dessa 20 år, har både det borgerliga och det socialistiska blocket styrt kommunen, så det tycks inte spela någon roll vem som styr när det gäller den här frågan, fortsättter han.

Gammal budget grunden

En förklaring till att det ser ut så här är, enligt Karl-Erik, att den kommunala budgeten inte har genomgått några större förändringar under de senaste 20-25 åren. Varje år har man lagt en ny budget, men den har i princip byggt på den gamla, med smärre justeringar uppåt eller nedåt, beroende på konjunktur.

För att komma tillrätta med underskotten har man flera gånger höjt kommunalskatten och sagt att de ökade intäkterna ska gå till kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Men trots att kommunskatten i Hässleholm har höjts från 17,30 till 21,06 och att de totala kommunala kostnaderna nu uppgår till drygt 3 miljarder jämfört med knappt 1,5 miljarder för 20 år sedan, så står både omsorgsnämnden och socialnämnden för en mindre del av den totala kostnaden nu, jämfört med 1994.

– Jag har använt koncernens bokslut när jag gjort mina beräkningar, så att den bolagsbildning som skett under de 20 åren inte ska påverka, säger Karl-Erik. Eftersom socialnämnden delats upp i socialnämnden och omsorgsnämnden under perioden, har jag dessutom valt att räkna med båda dessa verksamheter.

15 miljoner mindre

Till skillnad mot budgeten, som är den planerade ekonomin, så visar bokslutet det verkliga ekonomiska utfallet.1994 var omsorgens och socialens kostnader 465 miljoner av totalt 1458 miljoner i det kommunala bokslutet. 2014 var kostnaderna 967 miljoner av totalt 3077 miljoner.

– Andelen har alltså minskat med en halv procent, vilket motsvarar 15 miljoner kronor, säger Karl-Erik. När jag sedan ringde Statistiska Centralbyrån för att kolla hur många äldre över 85 år som fanns i kommunen 1994 respektive 2014, blev jag ännu mer förbluffad. För jag har svårt att tro att hela ökningen på drygt 500 personer enbart består av friska personer utan behov av omsorg.

Karl-Erik vet vilka åtgärder han skulle vilja se inom kommunen när det handlar om de kommunala kärnverksamheterna:

– Jag vill se en radikal revidering av budgeten och en prioritering bland verksamheterna. Det går inte att ranta på med en 25 år gammal budget!

Text och bild: Jeanette Thelander

Helg i sjöarnas tecken

2014 avtäckte Kenneth Palmgren den gamla tvättplatsen tillsammans med barnbarnet Olivia. I dag bjuder Kenneth på historier kring sjön under kulturvandringen runt Lillasjön.
2014 avtäckte Kenneth Palmgren den gamla tvättplatsen tillsammans med barnbarnet Olivia. I dag bjuder Kenneth på historier kring sjön under kulturvandringen runt Lillasjön.

HÄSTVEDA/BJÄRNUM: Lördagen går i sjöarnas tecken, både i Hästveda och i Bjärnum. På programmet står kulturvandring kring populära Lillasjön och en berättarkonsert vid Bjärlången.

I Hästveda är det Kenneth Palmgren, som under många år var ordförande i Lillasjöns naturvårdsförening och som tog initiativet till att sjön skulle restaureras, som berättar den spännande historien bakom dagens populära friluftsområde. Men han bjuder också på diverse anekdoter kopplade till sjön och berättar om både dagens frilufts- och naturliv och det historiska livet kring sjön.

Kenneth, som 2013 utsågs till Årets Hästvedare, använde då sina prispengar till att uppmärksamma den gamla tvättplatsen vid sjön, som fick en fin rastplats med informationstavla.

Kulturvandringen, som är ett gratis arrangemang i Studieförbundet Vuxenskolans regi, börjar klockan 13 och man samlas vid Hembygdsparken och startar vandringen därifrån.

I Bjärnum blir det i stället en kvällsaktivitet vid stranden borta vid den gamla Landskronakolonin vid Bjärlången. Det är författaren och berättaren Per Gustavsson som tillsammans med Midnattskören från Lund kommer att ge en berättarkonsert. Sång varvas med berättelser och skrönor och det lär bli en stämningsfull afton vid vattnet med start klockan 19.

Text och bild: Jeanette Thelander