Bygglovsregler bromsar eventuellt gruppboende

Vårdcentralens omgivningar vid Östra Tvärgatan erbjuder en idyllisk utomhusmiljö.
Vårdcentralens omgivningar vid Östra Tvärgatan erbjuder en idyllisk utomhusmiljö.

HÄSTVEDA: Bygglovsregler gör att det inte är aktuellt i dagsläget att göra om de lediga lokalerna i före detta vårdcentralen till gruppboende. Men om regionen säger upp hyresavtalet, kan situationen bli en annan. Det säger Annika Andersson, som är omsorgschef i Hässleholms kommun.

– Lokalerna och läget i sig är fantastiskt, med en väldigt fin utomhusmiljö, säger Annika. Men om vi skulle göra om lokalerna i dag skulle det krävas ett nytt bygglov och det skulle bli en jätteinvestering som vi inte har råd med just nu.

Som Utgivet kunde berätta om i fredags, har man börjat titta på vårdcentralslokalerna, eftersom Region Skåne i höstas omförhandlade avtalet till ungefär hälften av ursprungsytan. Det innebär att halva före detta vårdcentralen på Östra Tvärgatan står tom, något som kommunen, det vill säga skattebetalarna, förlorar mycket pengar på.

– Men som jag har förstått saken finns det ett befintligt bygglov för att använda lokalerna för vårdcentralsverksamhet ytterligare en tid, säger Annika. Men om regionen då säger upp avtalet helt så återgår bygglovet till det som låg ursprungligen, då lokalerna användes för bostadsändamål. Då hamnar förstås saken i ett annat läge.

Ökande efterfrågan på platser

Efterfrågan på boendeplatser i gruppboenden ökar, av olika anledningar. Men efterfrågan på boendeplatser är störst i Hässleholm och därför prioriterar man platser där.

– Vi har några enstaka platser lediga i kringorterna, men i Hässleholm är det fullt, förklarar Annika, som inte avskriver ett gruppboende i Hästveda helt:

– Politiskt vill man nog att det ska finnas vårdcentralsverksamhet i lokalerna. Men behoven av platser i gruppboenden förändras och ökar. I Kristianstad invigde man till exempel ett nytt gruppboende för yngre dementa för knappt ett år sedan. Skulle ett liknande boende med fem-sex lägenheter komma till stånd i Hässleholms kommun, så skulle lokalerna i Hästveda kunna passa väldigt bra. Men det handlar som sagt om både politiska beslut och pengar. Och så länge regionen inte har sagt upp något avtal, så är det knappast aktuellt.

Text och bild: Jeanette Thelander

Vårdcentralen i Hästveda kan bli gruppboende

Kommunen äger fastigheten där resterna av den före detta vårdcentralen finns kvar.
Kommunen äger fastigheten där resterna av den före detta vårdcentralen finns kvar.

HÄSTVEDA: Den före detta vårdcentralen i Hästveda kan gå en ny framtid till mötes som gruppboende. Behovet av platser i gruppboende är stort inom Hässleholms kommun, samtidigt står de kommunala lokalerna vid Östra Tvärgatan halvtomma.

– Vi har varit och tittat på lokalerna och omsorgsförvaltningen kikar närmare på det just nu, berättar Thomas Rasmusson (S), som är ordförande i Hässleholms kommuns omsorgsnämnd.

Vårdcentralen i Hästveda har länge varit ett sorgebarn, som Utgivet kunnat berätta i en tidigare artikelserie. Svårigheter att bemanna med kompetent personal och automatiska ”listningar” i Broby för Hästvedabor som inte själva gjort något aktivt val av vårdcentral är några exempel.

Omförhandlat hyreskontrakt

I höstas sade därför Region Skåne upp hyresavtalet, som förhandlades om till att gälla ungefär halva ytan i stället. I praktiken har vårdcentralen, utan några formella politiska beslut, lagts ner och ersatts av en distriktssköterskemottagning.

Att lokalerna nu ekar tomma anser en del Hästvedabor som Utgivet varit i kontakt med är synd, eftersom det samtidigt finns behov av lokaler för just gruppboende.

– Egentligen tycker jag att det ska finnas en vårdcentral i Hästveda, säger Thomas. Men nu ser det ut som det gör och om regionen säger upp avtalet helt och lokalen blir ledig, så är det ju bättre att använda den till något som behövs i stället för att den ska stå tom.

Politisk ambition finns

Att förvandla vårdcentralen till gruppboende är emellertid inte gjort i en handvändning. Först ska man analysera behoven mer i detalj, beslut ska fattas och framför allt behövs pengar.

– Man kan säga att den politiska ambitionen finns, inte bara i vårt parti. Men samtidigt är vår budget i omsorgsnämnden ansträngd just nu.

– Det vi vet är att vi de kommande åren behöver 25 nya boendeplatser i gruppboenden. Men om vårdcentralen i Hästveda ska förvandlas till gruppboende så kommer det inte att gå så fort. Det kan ta år, avslutar Thomas.

Text och bild: Jeanette Thelander

Smart sensor fixar bästa läsljuset på biblioteket

Gunnar Ingelse och Kim Widell fixar ny belysning  på biblioteket i Hästveda.
Gunnar Ingelse och Kim Widell fixar ny belysning på biblioteket i Hästveda.

HÄSTVEDA: Kunskapens ljus kommer framöver att vara av jämnare och behagligare art. Just nu är man nämligen i full gång med att byta ut alla lampor på biblioteket i Hästveda. Ut åker de gamla belysningsarmaturerna som ersätts med nya high-tech-armaturer som känner av precis hur mycket ljus som behövs i varje given sekund.

– Det ska bli så skönt! säger Eva-Marie Gyllander, som är bibliotekarie i Hästveda. Vi har väntat länge på det här, värme, ventilation och ljus har varit problem under lång tid, speciellt under sommarperioden.

Enligt Kim Widell och Gunnar Ingelse, elektrikerna på plats, hänger det ihop:

– De här nya lamporna avger inte värme på samma vis som de gamla, så det kommer inte att bli lika varmt här inne på somrarna.

Energieffektivisering

– Och med bättre temperatur blir luften också bättre, tror Eva-Marie. Jag är väldigt glad för det här!

Den gamla belysningen installerades för drygt 25 år sedan och som de flesta vet har utvecklingen på belysningsområdet gått framåt med stormsteg.

– Här inne kan man nu gå från 6 000 watt till 3 000 watt och de här nya armaturerna kommer att hålla ungefär tre gånger så länge innan man behöver byta lysrör, berättar Kim. Så det här är både energieffektivisering och bättre för miljön, samtidigt som ljuset för besökarna här inne blir bättre.

Rörigt men öppet

– Belysningen styrs av en sensor som mäter ljuset i rummet. Så oavsett om det är en mörk vintereftermiddag eller en strålande solig sommardag, kommer ljuset här inne i biblioteket att vara konstant och perfekt för att läsa böcker i.

Eva-Marie har fått leva med röran under sportlovet, som var en bra period för att byta ut belysningen, då besökarna är färre än vanligt. Men belysningsbytet har inte påverkat bibliotekets öppettider.

– Nej, det är som sagt lite rörigt och just där Kim och Gunnar arbetar för stunden kan man förstås inte gå, men vi håller öppet som vanligt trots detta.

Text och bild: Jeanette Thelander