Dags för festlig invigning av Lursjöleden

För drygt en månad sedan pågick bygget av vindskyddet för fullt. På fredag blir det centrum för festligheterna i samband med invigningen av den nya Lursjöleden.
För drygt en månad sedan pågick bygget av vindskyddet för fullt. På fredag blir det centrum för festligheterna i samband med invigningen av den nya Lursjöleden.

PIPARP: På fredag är det dags för invigning av den nya Lursjöleden och det blir en invigning med osedvanlig pompa och ståt. Landshövding Margareta Pålsson kommer nämligen till Piparp för att klippa bandet på eftermiddagen.

– Invigningsceremonin sker efter en kort vandring på Lursjöleden fram till vindskyddet vid Lursjöns strand, berättar Hästvedas Intresseförenings ordförande, Alf Månsson.

Det är intresseföreningen som tillsammans med Farstorps byalag förvandlat Lursjöleden från idé till verklighet med hjälp av EU-pengar från Leader. Tanken var från början en led där man skulle kunna vandra kring hela Lursjön, men då markägare motsatte sig detta, har det nu i stället blivit en kortare variant. Förhoppningen är att detta är en första etapp och att leden i framtiden ska kunna byggas på med fler sträckningar.

Invigningen på fredag äger rum 14.00, med samling i Piparp vid vägen mellan Hästveda och Farstorp, där särskilda skyltar ger vidare anvisningar. Därifrån beger sig inbjudna gäster och allmänhet till fots på leden, fram till det nyuppförda vindskyddet vid Lursjöns strand. Där bjuds besökarna även på förtäring.

I samband med invigningen kommer Lursjöleden att överlämnas till Hässleholms kommun, som kommer att stå för den vidare driften och skötseln av leden.

Text och bild: Jeanette Thelander

JO utreder Hässleholms kommuns diarieföring

HÄSTVEDA: Justitieombudsmannen, JO, inleder nu en utredning om Hässleholms kommuns diarieföring, sedan rikskända, grävande reportern Berit Önell lämnat in en anmälan.

I anmälan skriver Berit Önell att Hässleholms kommun medvetet undanhållit allmänna handlingar från diariet för att undvika att obekväma uppgifter skulle komma till allmänhetens kännedom. Bland annat gäller anmälan att kommunstyrelseordföranden Pär Palmgren (M) underlät att diarieföra ett mejl som gällde en planerad flyktingförläggning i Tostarpsgården, söder om Hovdala slott. Mejlet skickades till Pär Palmgren redan 20 maj, men kom inte fram förrän fyra månader efteråt, då det särskilt efterfrågades av en ledamot i kommunfullmäktige. Pär Palmgren uppgav då till tidningen Norra Skåne att:

– Jag hade det liggande för att jag kände att det inte var något som var bestämt. Jag tänkte att företaget inte ville att alltför mycket skulle komma ut innan dess.

Ska tillämpas konsekvent

Ett annat fall där diarieföringen inte har fungerat är enligt Berit Önell när tjänstemannen Lars Härstedt, ansvarig för kommunens 100-årsjubileum, underlät att diarieföra uppgifter om kostnaderna för jubileumskonserten. Trots att kommunens registrator begärde att få handlingarna för att kunna diarieföra dem, behöll Härstedt en del av dem på sitt eget skrivbord.

Enligt offentlighetsprincipen, som är en del av svensk grundlag, ska allmänna handlingar registreras för att allmänheten ska kunna ta del av dessa och därigenom kunna kontrollera offentliga myndigheters agerande.

JO har också tidigare slagit fast att om en kommun tillämpar ett visst diariesystem, så måste detta tillämpas systematiskt och konsekvent, det går alltså inte att ibland diarieföra enligt det beslutade systemet och ibland låta bli att göra det.

Text: Jeanette Thelander

Efterlyser kommunal bredbandsstrategi

Alf Månsson efterlyser en kommunal bredbandsstrategi.
Hästvedas Intresseförening med Alf Månsson i spetsen efterlyser en kommunal bredbandsstrategi.

HÄSTVEDA: Hästvedas intresseförening har ställt en skrivelse med frågor till Hässleholms kommuns IT-avdelning angående bredband i Hästveda. Men man är inte helt nöjd med svaren man har fått så här långt.

– Nej, i princip fick vi inte svar på våra frågor, det stod bara att IT-avdelningen inte vet så mycket och avvaktar och att man ska återkomma längre fram, berättar intresseföreningens ordförande, Alf Månsson.

Bredband är en överlevnadsfråga för landsbygden och Alf menar att det är viktigt att kommunen tar frågorna på allvar, inte bara i Hässleholms tätort.

Vill se parallellt arbete med kringorterna

– Det är viktigt att man jobbar parallellt med kringorterna också och inte bara satsar på Hässleholm i första hand. Det är viktigt att vi inte halkar efter.

För att orientera sig i de kommunala IT-frågorna och framföra synpunkter och önskemål, hade intresseföreningen ett möte med representanter för IT-avdelningnen i början av september.

– Vi efterlyser en strategi från kommunens sida. Det är viktigt att kommunen tar tag i och driver frågan, menar Alf. Tågstoppet och tågen var en viktig fråga för oss, men bredband är också en viktig kommunikationsfråga, både för vanliga hushåll och för företagen här i byn.

Bevakar frågan

Bredband via fiber kan visserligen medföra en anslutningskostnad, men i det långa loppet menar Alf att man har möjlighet att tjäna in den genom att man kan använda ett och samma abonnemang till såväl bredband som telefon och tv, i stället för att ha flera olika abonnemang.

– Det här är en viktig fråga som kan vara avgörande för oss i kringorterna, säger Alf. Vi kommer att bevaka frågan framöver.

Text och bild: Jeanette Thelander