Osbybrand ger bättre öppettider i Hästveda

lars johnsson 004
Advokat Lars Johnsson.

HÄSTVEDA/OSBY: Förra helgens brand i Sparbanken Skånes lokaler i Osby innebär att öppettiderna på kontoren i både Hästveda och Lönsboda utökas tillfälligt. Men snart planerar banken att flytta in i Brio-huset under tiden sanering och renovering pågår i de gamla banklokalerna. Och det är inte bara banken som drabbas av brandens efterdyningar. Advokat Lars Johnsson från Rävninge tvingas flytta hela sin verksamhet på obestämd framtid.

– Jag har hittat tillfälliga lokaler i ett kontorshotell på Forsgatan i Osby, berättar Lars, som driver Snapphanebygdens advokatbyrå. Ingen kan säga hur lång tid det kommer att ta att sanera, men det lär bli ungefär ett år i alla fall, enligt de uppgifter jag har fått.

Direkt efter branden var Lars på plats för att beskåda förödelsen. För hans del handlar det mest om rökskador.

Räddade datafiler

– Jag tog med mig datorn hem för att gå igenom den, men det gick inte att ha den i huset, det fullkomligt stank rök, så jag fick lägga in den i tättslutande plastsäckar. Som väl var gick alla filer att rädda. Jag har visserligen backup på så gott som allt, men hade filerna varit borta hade det inneburit en massa extra besvär.

Nu kommer alltså även hans kontor att röksaneras, vilket bland annat innebär att sakerna som funnits på kontoret ska behandlas i ozonkammare för att röklukten ska försvinna.

Sparbanken Skåne kommer tillsammans med Osby kommun att inrätta tillfälliga banklokaler i det gamla Brio-huset. I väntan på att dessa blir klara, så kommer personalen att jobba på kringliggande kontor i Hästveda, Lönsboda, Knislinge och Broby.

Det innebär för Hästvedas del en starkt utökad service, jämfört med hur det har varit den senaste tiden. Tidigare har det bara varit öppet på torsdagar för ej förhandsbokade besök, övriga tider stängt. Nu håller banken öppet varje vardag – om än tillfälligt.

Text och bild: Jeanette Thelander

Fotnot: De nya, tillfälliga, öppettiderna på kontoren i Hästveda och Löndsboda: Hästveda: mån-ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18-00. Lönsboda: Mån-ons 10.00-13.00, tors 10.00-18.00.

Landshövdingen på plats när Lursjöleden invigdes

PIPARP: Säsongens första snökorn virvlade i luften när Lursjöleden invigdes under fredagen. En ansenlig skara hade samlats för att vara med när landshövdingen, Margareta Pålsson, klippte bandet nere vid det nybyggda vindskyddet vid Lursjöns strand.

– Jag har alltsedan jag var scout knatat runt i naturen och det gör jag fortfarande, sade hon. Det är jättefint att ni har gjort den här leden, för den gör att fler kan upptäcka hur skönt det är, oavsett om det är mitt i sommaren eller som i dag, en höstlik novemberdag.

Från parkeringsplatsen norr om Farstorpsvägen gick vandringen genom ”Enenissarnas” gamla skogsfastighet. Det var bröderna Artur och Ture-Ingvar som såg till att den bevarades i stiftelseform till allmänhetens fromma och de båda bröderna är fortfarande väl bevarade i minnet. Flera av de närvarande kunde berätta både om brödernas intresse för fiske, deras jordgubbsodlingar och hamlade träd.

– De gjorde väldigt fina moraklockor också, jag har en sådan hemma, berättade Claes Bumark.

Högtidlig bandklippning

Nere vid det nybyggda vindskyddet klipptes bandet under högtidliga former och leden överlämnades av Hästvedas intresseförenings ordförande, Alf Månsson, till Hässleholms kommun som för dagen representerades av ordföranden i fritidsnämnden, Lars Johnsson (M) och Lena Svensson (C), förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Eftersom Lursjöleden kommit till stånd med hjälp av EU-pengar genom Leader, fanns även Leader lag PH representerat i form av dess ordförande, Robin Gustavsson (KD) och verksamhetsledare Ritva Nilsson, som överlämnade två trädgungor som kan tillföra leden ytterligare värden.

När invigningsceremonin var över, serverades grillad korv till alla närvarande.

Minst tre mil i veckan för landshövdingen

Landshövdingen förklarade varför hon hade valt att komma till Lursjöledens invigning:

– Det finns tre skäl, dels var man ute i god tid, dels är det ett Leaderprojekt som Länsstyrelsen administrerar och sist men inte minst är jag noga med att åka även till dessa delar av Skåne när jag har möjlighet.

Margareta avslöjade att hon mer än gärna vistas i naturen, men att hennes residensplikt gör att det mesta promenerandet nuförtiden görs i Malmö stad.

– Jag går minst tre mil i veckan, det är det första jag gör varje morgon, i ur och skur. När jag går i Malmö har jag alltid P1 i öronen, på det viset är jag uppdaterad på de senaste händelserna när jag kommer till jobbet.

– Alla borde ge sig ut och röra på sig mer, det är välgörande både med motionen och friskluften. Vädret spelar ingen roll om man har bra kläder – och framför allt bra skor.

Korttidsjobb med lång startsträcka

Från Hushållningssällskapet i Kristianstad kom landsbygdsrådgivaren Christer Yrjas, som varit projektledare för Lursjöleden och han var nöjd med att leden nu var i hamn.

Redan i december 2011 tog Hästvedas intresseförening och Farstorps byalag initiativ till en förstudie, i januari 2013 inleddes diskussioner med kommunen angående framtida drift av leden och trots att kostnaderna uppgår till mellan 5 000 och 10 000 kronor om året, tog det nästan ett helt år att få med kommunen på tåget.

Hushållningssällskapet kopplades in i januari i år och efter många förhandlingar med markägare och andra berörda kunde själva arbetet med att anlägga leden påbörjas.

– Det var den enklaste delen, det tog bara tre veckor, berättade Hästveda intresseförenings kassör, Conny Runeke.

Skyltning återstår

– Det återstår fortfarande några skyltar som ska upp, dels två anslagstavlor som visar vägen och dels fem informationstavlor längs med leden, sade Christer.

Skyltarna ska upp innan nyår och kommer att berätta om sjösänkningen som genomfördes i två omgångar, om naturen och djuren vid Lursjön, om Barnens by och om kvarndammen.

– Det har varit kul att jobba med detta och lära känna bygden, menade Christer. Här är fint och folk i allmänhet är väldigt trevliga här.

Text och bild: Jeanette Thelander

Ny lag hjälper dig ur avtalsfällan

HÄSTVEDA: Har du full koll på när alla dina avtal och abonnemang på mobiltelefon, tv-kanaler, försäkringar och annat går ut? Om inte, hör du till den delen av befolkningen som känner igen känslan av att en fälla slagit igen då ett abonnemang förlängs automatiskt för att man glömt att säga upp det. Men från och med nästa år blir det enklare att minnas. En enhällig riksdag har nämligen fattat beslut om att det ska bli obligatoriskt med påminnelser inför avtalsförlängningar.

Så kallade automatiska avtalsförlängningar är mycket vanliga. Om en konsument inte säger upp ett avtal innan avtalstidens utgång, förlängs avtalet som regel med en längre tidsperiod, inte sällan ett år. Men nu har riksdagen – trots stora meningsskiljaktigheter och oenigheter i så många andra frågor – enhälligt fattat ett beslut som ger konsumenten en rimlig chans att faktiskt säga upp avtal som han eller hon inte är nöjd med.

Från och med 1 mars nästa år, 2015, måste ett företag påminna sina kunder minst en månad innan avtalet automatiskt förlängs om vad som är på gång och påminnelsen måste vara skriftlig. Om inte företaget gör så, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

På vissa områden finns det särskilda bestämmelser om förlängning av avtal. I dessa fall ligger det i konsumentens intresse att avtalet förlängs om det inte sägs upp till utgången av avtalsperioden. Det kan till exempel gälla trafikförsäkringen på bilen, som förlängs automatiskt om den inte sägs upp aktivt. I sådana fall kommer inte den nya lagen att gälla och den gäller heller inte om konsumenten kan säga upp det aktuella avtalet med maximalt tre månaders uppsägningstid. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån.

Du som redan har ett löpande avtal som förlängs automatiskt bör trots detta se över alla dina avtal. Den nya lagen kan bara gälla avtal som ingås eller förlängs efter ikraftträdandet, det vill säga 1 mars 2015

Du kan läsa mer om den nya lagen här.

Text: Jeanette Thelander